شهدای شاخص

معرفی شهدای شاخص استان سیستان وبلوچستان

کدخبر : 15165 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵|۱۱:۳۶

شهدای شاخص مردمی

۱- شهید ناصر ریگی

۲- شهید غلامحسن میرحسینی

۳- شهید موسی نوری قلعه نو

۴- شهید فیض محمد حسین بر

۵- شهید مصطفی جنگی زهی

۶- شهید محسن خزایی

۷- شهید محمد گلدوی

۸- شهید محمود پهلوان

 شهدای شاخص بسیجی

 

۱- شهید مسلم کیخا                                                                                        

۲- شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی                                      

۳- شهید مهدی توکلی                                                                  

۴- شهید علی مزاری                                                                    

۵- شهید تیمور مرادقلی                                                                 

۶- شهید حسینعلی عالی                                                             

۷- شهید سبیل اخلاقی                                                                

۸- شهید سید محمد هاشمی                                                        

۹- شهید حسین مسافر                                                               

۱۰- شهید شیرعلی راشکی قلعه نو                                                         

۱۱- شهید سید محمد علی عبادی                                                  

۱۲- شهید مجید بشارتی

۱۳- شهید مجید مختاری

۱۴- شهید سید محمد فولادی

۱۵- شهید احمد پاسبان

۱۶- شهید سلمان برجسته

۱۷- شهید عمر ملازهی

۱۸- شهید سید محسن سجادی

۱۹- شهید اصغر بامری

۲۰- شهید مراد عبدالهی

۲۱- شهید نظرمحمد بامری

۲۲- شهید عقیل شیبک

۲۳- شهید حسینعلی کیانی                                                              

 

لیست شهدای شاخص سپاه

 

۱- شهید قاسم میرحسینی

۲- شهید حبیب لکزایی

۳- شهید محبعلی فارسی

۴- شهید حسن هراتی اسکندری

۵- شهید اسحاق رنجوری مقدم

۶- شهید عیسی خدری

۷- شهید محمدعلی میرزایی

۸- شهید محمود دولتی مقدم

۹- شهید عباسعلی خمری ده سوخته

۱۰- شهید روح الله عالی

۱۱- شهید اکبر دهباشی

۱۲- شهید ولی فتح مرادی

۱۳- شهید محمود سعیدی نسب

۱۴- شهید غلامحسن خدری

۱۵- شهید شفیع محمد صلاح زهی

۱۶- شهید نورعلی شوشتری

۱۷- شهید رجبعلی محمدزاده

۱۸- شهید علی علویان

۱۹- شهید حسین مرادی

۲۰- شهید حسین اسدی

۲۱- شهید موسی شیخ

۲۲- شهید حسن دهقان

۲۳- شهید حسن امام دوست

۲۴- شهید غلامحسین شهریاری

۲۵- شهید صفر سارانی

۲۶- شهید غلامرضا تیرافکن

۲۷- شهید ابوالفضل جهانزاده

 شهدای شاخص ارتش

۱- شهید امیر مرادقلی

۲- شهید حسین خزایی

۳- شهید حیدر شهرکی

۴- شهید دادخدا اوکاتی

۵- شهید سلیمان هاشم زهی

۶- شهید عبدالرضا بختیاری

۷- شهید غلام محمد مظاهری

۸- شهید محمد امین میرمرادزهی

۹- شهید محمد میر

۱۰- شهید ابراهیم نوری

۱۱- شهید حبیب الله حسن زهی

۱۲- شهید حبیب الله رهدار

۱۳- شهید حمیدرضا بستانی کرباسکی

۱۴- شهید عباس کیخا

۱۵- شهید غلام حیدر اویسی

۱۶- شهید غلامحسین سرگلزهی

۱۷- شهید غلامرضا سعیدی شاهرودی

۱۸- شهید محمدعلی یارمحمدی

لیست شهدای شاخص انتظامی

۱- شهید غلامحسین جعفری شاهرودی

۲- شهید حمیدرضا کاوه بیرجندی

۳- شهید عبدالله دشتی زاده

۴- شهید محمد سرگلزایی

۵- شهید علیم شیبک

۶- شهید سلطان جهانتیغ

۷- شهید مسعود سیاسر

۸- شهید عباس صادق نیا

۹- شهید محمد باستانی

۱۰- شهید محمدرضا راحتی

۱۱- شهید مهرعلی جهانتیغ

۱۲- شهید محمد نادر سراوانی

۱۳- شهید علی نعمتی نژاد

۱۴- شهید جواد حاج خداکرم

ارسال نظر


captcha
ارسال